Kontakt Zitius/Relacom

Vid frågor om beställning, betalning mm. vänd er i första hand till Zitius kundtjänst.

Vid frågor om projektets genomförande (grävning, markavtal, klagomål på utförande mm.) vänd er i första hand till Relacom på e-post projektkontoret@se.relacom.com. Ange "Starrkärr fiber" som ämne och sedan vad ärendet gäller med adress, fastighetsbeteckning, adress mobilnr mm.

Senaste nyheter

2022-06-10 Årsmöte 2022
Starrkärrs fiber ek. för. kallar till årsmöte Onsdagen den 29/6 2022 kl. 19.00 på Starrkärrs bygdegårds parkering. Bifogade filer: Kallelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse.
2021-06-30 Protokoll årsstämma
Protkoll från årsmötet går att finna här.
2021-06-08 Årsmöte 2021
Starrkärrs fiber ek. för. kallar till årsmöte Onsdagen den 30/6 2021 kl. 19.00 på Starrkärrs bygdegårds parkering. Bifogade filer: Kallelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse.
2020-06-16 Årsmöte 2020
Starrkärrs fiber ek. för. kallar till årsmöte Tisdagen den 30/6 2020 kl. 19.00 på Starrkärrs bygdegårds parkering. Bifogade filer: Kallelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse.
2019-07-02 Protokoll årsstämma
Protkoll från årsmötet går att finna här.
2019-06-10 Årsmöte 2019
Starrkärrs fiber ek. för. kallar till årsmöte Måndagen den 24/6 2019 kl. 19.00 i Starrkärrs bygdegård. Bifogade filer: Kallelse, Årsredovisning samt Revisionsberättelse.
2018-06-27 Protokoll årsstämma
Protkoll från gårdagens årsmöte går att finna här.
2018-06-05 Årsmöte 2018
Starrkärrs fiber ek. för. kallar till årsmöte Tisdagen den 26/6 2018 kl. 19.00 i Starrkärrs bygdegård. Bifogade filer: Kallelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse.
2017-09-15 Protokoll årsstämma
Protokoll från årsmötet 29/6
2017-03-24 Nyheter juli
Alla byråkratiska hinder avklarade. Mer information finns i nyhetsbrevet för juli.
2017-06-15 Årsmöte 2017
Starrkärrs fiber ek. för. kallar till årsmöte Torsdagen den 29/6 2017 kl. 18.30 i medborgarhusets aula, Alafors. Bifogade filer: Kallelse, Årsredovisning/revisionsberättelse.
2017-04-05 Nyheter april
Månadens nyhetsbrev handlar bl.a. om styrelsens val av Zitius som avtalspart, och vad man kan göra om man av misstag skrivit på med IP Only. Bifogat: Nyhetsbrevet för april, Ångerblankett för avtal med IP-Only.
2017-03-31 Klargörande angående IP-only
Som ni säkert redan märkt så har vissa i området fått erbjudande av IP-only att ansluta sig till deras fibernät. Detta erbjudande har ingenting med föreningen Starrkärrs fiber att göra, och är inte något som erbjuds i samarbete med föreningen så som lite luddigt antyds i deras utskick. Styrelsen vill härmed förmedla några ståndpunkter kring situationen:

• Starrkärrs fiber har alltid arbetat efter modellen solidaritet mellan medlemmarna. Om ett annat företag nu skulle plocka russinen ur kakan så innebär det naturligtvis högre kostnader för de som inte fått något erbjudande från IP-only. När övertagandet med Zitius förhandlades fram var en grundförutsättning att ALLA medlemmar skulle få vara med, till samma pris.
• En av de sakerna som talade emot IP-only när vi övervägde deras erbjudande om att ta över vårt projekt är facit av hur de byggt i tätorterna i Ale. Det finns gator som redan fått grävas upp 2-3 gånger för att åtgärda fel, det talas om underdimensionerade kabelkanaler som stressar fibern och ett allmänt slarvigt intryck av utfört arbete.
• De flesta av föreningens medlemmar har redan signerat avtal med Zitius. Om resterande medlemmar väljer att skriva med IP-only så finns naturligtvis inte underlag för någon part att gå vidare och vi står alla utan en anslutning.
• Man bör ifrågasätta affärsmoralen i ett bolag som agerar på detta vis, och ta sig en allvarlig funderare på om man vill sätta sig i en beroendeställning som kund till ett sådant.
Vi vill åter igen påminna om att gå in på länken som skall ha kommit i tidigare utskick ifrån Zitius "Fiber till alla", och signera detta innan 15/4. Om ni saknar utskicket, har några andra problem eller frågor runt avtalet - tveka inte att kontakta Zitius kundtjänst på landsbygd@zitius.com alternativt 020-118500.
2017-03-24 Nyheter mars
Äntligen är kommersiell aktör upphandlad och projektet börjar röra på sig. Mer information finns i nyhetsbrevet för mars.
Bifogat: Anslutningsavtal för utskrift, för de av er som inte önskar signera digitalt.
2017-02-01 Nyheter februari / protokoll extrastämma
Februaris nyhetsbrev står att finna här, med information om upphandling av kommersiell aktör. Protokoll från extrastämman 24/1
2017-01-09 Extra föreningsstämma
Starrkärrs fiber ek. för. kallar till föreningsstämma Tisdagen den 24/1 2017 kl. 18.30 i medborgarhusets aula, Alafors. Bifogade filer: Kallelse.
2017-01-04 Nyheter januari
Leif Axelsson har valt att avgå som styrelseordförande för Starrkärrs fiber. Han kommer att tillsvidare ersättas av Peter Gustavsson som tillförordnad ordförande fram till årsmötet som planeras i mars. Anledningen till Leifs avgång är att han anser att det engagemang som krävs är större än det han har möjlighet att bidra med i dagsläget. Det finns en risk att Leifs känsla delas av fler av våra engagerade medlemmar och vi behöver därför säkerställa att fler i föreningen engagerar sig aktivt. Allt engagemang emottages tacksamt. Det är framförallt arbetet med markavtal som fortfarande kräver insatser så hör av er till er områdesansvarige om ni har möjlighet att lägga någon timme för att få de sista markavtalen i hamn. Om ni önskar engagera er på annat sätt så ta kontakt med Peter eller någon annan i styrelsen och berätta vad ni kan bidra med så ska vi hitta en plats åt er. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.
2016-11-21 Nyheter november
Upphandling
Arbetet med att få till ett anbud inom vår budget fortsätter.
Markavtal
Områdesanvariga och markgruppen har gjort ett jättejobb vilket har lett till att vi tar steg framåt när det gäller markavtal. Två områden, Svenstorp och Hult är helt klara. Statusen på övriga områden framgår av tabellen nedan. Om du bor i ett område som inte är färdigt och har någon timma att avvara för att ro markavtal i hamn så tveka inte att kontakta din områdesansvarig. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Område Antal färdiga avtal Andel färdiga avtal
Bräcke 3 11%
Burhult 18 69%
Djupevik 8 69%
Hältorp 36 89%
Hult 6 100%
Järnbo 9 72%
Ölanda 16 67%
Ranneberg 10 80%
Relsbo 9 68%
Ryd 26 59%
Sannum 16 52%
Starrkärr 34 76%
Svenstorp 35 100%
Uspastorp 9 36%
Utby 28 68%
Vimmersjön 6 58%
Styrelsen fokuserar nu på att få de sex områden som är närmast att bli helt färdiga att bli helt färdiga. Detta innebär att det i dagsläget finns en lista på 36 punkter som vi betar av. När dessa områden är färdiga så flyttas fokus till nästa grupp om sex.
2016-10-10 Nyheter oktober
Upphandling
Upphandlingen har visats sig vara mer problematisk än förutsett. Entreprenörsbranschen upplever för värvarande en stark högkonjunktur och har därmed höjt sina priser. Detta har lett till att inga av de inkomna anbuden ligger inom budget. Ett intensivt arbete pågår för närvarande för att hitta vägar att sänka kostnaderna.
Markavtal
Det går framåt för markgruppen, 65 % av avtalen är klara. Ett antal problem kvarstår dock. All hjälp och stöd till markgruppen är välkommet.
Anslutningsavtal
Ett antal anslutningsavtal har inkommit efter utsatt datum styrelsen har beslutat att: Sent inkomna anslutningsavtal inom vårt område fram till dags dato kommer att få samma villkor som de inkomna i tid.
2016-09-23 Infobrev
Septembers nyhetsbrev står att finna här.
2016-08-25 Markavtalsgruppen informerar
Nu intensifierar vi höstens / sensommarens/ arbete med att få markavtalen klara i bygden. Varje markägare med dragning hos sig blir kontaktad av områdesansvarig eller av oss och detta skall gås igenom och kommas överens om. Ni känner er mark bäst och vart det är mest lämpligt / billigast. Huvudregel; samförstånd är billigt och bra. Utan markavtal ingen fiber. Vi kommer att fokusera 2 områden i taget samtidigt som vi kommer samla områdesansvariga för att starta igång hösten då det händer! Just nu är mer än 50% av avtalen inne. Krama en områdesansvarig, stötta och hjälp henne eller honom och häng på! Markavtalsgruppen är en grupp som skall försöka hitta lösningar där dragningen kört fast eller där markägaren tex inte går att finna och det kan bli frågan om tvingande ledningsrätt.
Bredband på landsbygden
IT infrastrukturprogram i Ale kommun 2014-2020
Gemensam skrivelse om marktillträde Byanätsgruppen
Vi hörs!
Christer Karlsson, Bengt Evaldsson, Anders Bern, Katarina Bodén och Niklas Svoboda
2016-08-10 Uppdaterad info ang. första inbetalningen
Då arbetet med upphandling fortfarande pågår så dröjer den första inbetalningen ytterligare. Vi kan tyvärr inte ange en exakt tidpunkt för när detta kommer att vara klart men vår förhoppning är att kunna ge vidare besked under höstens inledande del.
2016-05-11 Nyhetsbrev
Vårt senaste nyhetsbrev går att ladda ner här.
2016-04-30 Bidrag beviljat
Äntligen har vår förening beviljats stödbidrag, se denna länk för officiell källa. Mer information följer. Justerat protokoll från årsmötet finner ni här, presentationen från densamma finns här.
2016-04-06 Årsredovisning/revisionsrapport
Finner ni på denna länk.
2016-04-01 Årsmöte 2016
Starrkärrs fiber ek. för. kallar till årsmöte Tisdagen den 19/4 2016 kl. 18.00 i medborgarhusets aula, Alafors. Bifogade filer: Kallelse samt Stadgeändringsförslag.
2016-02-01 Lägesrapport för arbetet i Starrkärrs Fiber
Bidrag. Länsstyrelsen har äntligen börjat handlägga vårt ärende som vi nu kompletterar med en del efterfrågat material. Detta är fantastiska nyheter. Förutsatt att allt går vår väg och vi får bidraget beviljat kan vi nu våga hoppas att de första spadtagen kan tas under sommaren. Projektet beräknas sedan pågå i ca. 12 månader.
Förfrågningsunderlag. Upphandlingsgruppen har tagit fram ett gediget material som kommer att ställas ut enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) till potentiella entreprenörer, sker så fort vi har fått ett positivt utfall av vår bidragsansökan.
Markupplåtelseavtal. Under februari kommer vi att via e-post och i det fall detta saknas, via brevpost, börja skicka ut information om markavtal till berörda markägare längs vår planerade ledningsväg. Någon vecka efter detta så kommer vi att följa upp med ett telefonsamtal i avsikt att boka upp ett personligt möte för att gå igenom avtalet, den tilltänkta ledningssträckan och andra detaljer. Mottagare kan vara medlemmar i vår föreningen, men behöver inte vara det. För den sista sträckan på egen tomt som vi alla kommer att gräva eller plöja i krävs inget avtal, utan detta är endast för de markägare som berörs av vårt sk. Byanät.
Projektombud. En ny roll introduceras inom föreningen inför projektet, nämligen "Projektombud". Dessa personer kommer att vara kontaktytan emellan entreprenören och föreningen när det blir dags att börja gräva i ett område. Vi har ett fåtal personer som ställer upp, men vi kommer att behöva vara flera. Känner ni att ni dagtid kan ställa upp med att vara kontaktperson för ev. frågor som dyker upp i ert område, hör gärna av er till info@starrkarrsfiber.se. Man behöver absolut inte kunna någonting om fiber, men man kommer tillsammans med andra Projektombud ansvara för att slussa frågor vidare och lösa lokala frågor på plats å föreningens vägnar så att det inte "går stopp" för entreprenören. Lokalkännedom är därför ett stort plus, och vi har stor förhoppning om att kunna engagera t.ex. er seniorer inom föreningen till dessa positioner.
Sist men inte minst ber vi åter igen att få lyfta fram våra fantastiska områdesansvariga. Många har redan haft kontakt med dem, och det är en massiv insats som utförs ute i stugorna. Med detta sagt så har vi fortsatt behov av hjälp, egentligen över hela organisationen. Känner ni att ett engagemang finns - hör av er! Vi har alltid behov av avlastning och inga förkunskaper (framför allt inte teknikrelaterade) är nödvändiga. Sänd ett mail till info@starrkarrsfiber.se med en kort beskrivning av dig själv, vi tar emot alla medlemmar med öppna armar. Hela projektet drivs som sagt ideellt och gör vi inte en gemensam insats så kommer vi inte att lyckas.
2015-12-02 Nu har vi fått in drygt 500 anslutningsavtal vilket innebär att vi känner oss trygga med att kunna genomföra projektet, dock så behöver vi för att vara säkra på att kunna hålla utlovad budget få in ca. 70 avtal ytterligare. Då vår administration i vanlig ordning släpar en aning så kommer det att gå att lämna in avtal en tid ytterligare och få ansluta till utlovad kostnad. När vi hunnit gå igenom alla inkomna avtal och gått vidare till nästa steg så kommer eftersläpare att i minsta fall själva få stå för extra omprojekteringskostnader för att få ansluta sig (löpande timkostnad för vår projektör). Missar man dessutom vår bidragsrunda så kan det handla om kostnader på uppemot 32.000:- för bara anslutningen. Vi kan inte ge ett exakt slutdatum så det kan vara lurigt att vänta för länge. Nu är det man ur huse som gäller! Varje extra anslutningsavtal vi får in säker allas vår anslutningskostnad och borgar för bättre förhandlingsläge/kostnader gentemot leverantörer, bättre service från servicepartners, m.m. Kolla med era grannar och bekanta på bygden, dela Facebookinlägg och sprid informationen vidare. Många av våra äldsta grannar kan ha svårt att ta till sig information iom. avsaknad av internet, där är det bra om folk de redan litar på kan förklara vad det handlar om. Se kartan på www.starrkarrsfiber.se för en ögonblicksbild. Avtalen kommer att börja returneras i takt med att vi behandlat dem, det kan dock dröja fram emot årsskiftet för vissa avtal. God jul önskar Styrelsegruppen!
2015-11-26 Finansiering & status
Vi inväntar just nu att de sista anslutningsavtalen skall komma in. Efter detta blir det en administrationsperiod, och vi har förhoppningar om att kunna börja returnera avtal innan årets slut. Swedbank Älvängen har lämnat en offert till våra medlemmar ang. blancolån om så önskas. Förmånligast borde dock vara att utöka era befintliga bolån om den möjligheten finns.
2015-10-21 Klargörande gällande insats och flera byggnader
Vi har fått lite nya uppgifter om vad som gäller ang. insats vs. anslutningsavgifter för de som vill ansluta flera byggnader inom samma fastighet. Se Frågor & Svar, fråga nummer 17.
2015-10-08 Information från extra föreningsstämman 6/10 2015
Vi vill tacka för ert tålamod med det lokala trafikkaoset, ert överseende med att vi tog med för få anslutningsavtal att skriva på samt förtroendet vi får och känner. Här finner ni Presentationen & Protokollkopia. Sedan tidigare: Kallelse samt Stadgeändringsförslag.
2015-01-31 Ale stadsnät / IP-Onlys storsatsning
Frågan har ställts om och i så fall i vilken utsträckning Ale stadsnät påverkar vårt pågående fiberprojekt. Det korta svaret är inte alls, då detta endast kommer att byggas ut i tätbebyggt område, vilket är direkta motsatsen till vårt område. Äger du en fastighet inom deras tilltänkta områden så ta kontakt med dem direkt för att utreda dina anslutningsmöjligheter.

Välkommen till gemenskapen!

Vi som är intresserade av ett snabbare och säkrare bredband i bygden runt Starrkärr (Utby, Grolanda, Kilanda, Kollanda, Bräcke, Ryd, Sannum, Vimmersjön, mm) håller just nu på att organisera oss.
För 100 år sedan drogs elen ut på landsbygden kooperativt och nu är det dags för nästa steg. När inte kommersiella krafter finner det lönsamt behövs frivilligt initiativ för att skapa en motsvarande ny vägförening eller kraftförening så att vi på landet har samma förutsättningar som stadsbor.

För mer information om vad det innebär med fiberanslutning till ditt hem, se här.
Karta med föreningsområde finner du här.

Föreningens arbetsmodell:
• Arbetsområde är Starrkärr med omnejd (se kartlänk ovan).
• Installationskostnad för 1st. anslutning max. 20.000;- uppdelat på 3-4 delbetalningar. Möjlighet till finansiering erbjudes genom samarbetspartner. Första betalningstillfälle blir troligtvis under kvartal 2 2016.
För detaljinformation, se våra stadgar samt anslutningsavtal i menyn ovan.

Zitius anlutningsportal